AUTO-TECHNIKA TOMASZ MROCZKO 

Drodzy klienci! Dbamy o Waszą prywatność, dlatego poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, które są wykorzystywane przez naszą firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

TOMASZ MROCZKO prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-TECHNIKA TOMASZ MROCZKO 48-100 Głubczyce, ul. Słowackiego 15/3

TWOJE DANE OSOBOWE I TWOJA PRYWATNOŚĆ:

Jeżeli zamierzasz skorzystać z naszych towarów/usług lub złożyć zamówienie zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem naszej firmy, obsługą naszych klientów i realizacją ich zamówień. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO

Co jest podstawą przetwarzania danych osobowych?

 • Umowa sprzedaży lub działania zmierzające do jej zawarcia
 • Obowiązek prawny, który na nas ciąży np. związany z rachunkowością
 • Wyrażona twoja zgoda na przetwarzanie danych
 • Umowa o świadczenie usług
 • Badanie satysfakcji klientów 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe dokonanie zakupów lub świadczenia usług oraz realizacja zamówień. W każdej chwili klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych. Do momentu anulowania tej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania umowy lub do momentu, w którym przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny związany między innymi z ustaniem możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów. 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki ostrożności zgodne z właściwymi przepisami prawa. 

Prawa klienta:

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy, które określają sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

Odbiorcy danych, poniżej podajemy listę podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy i mogą im być przekazywane Twoje dane:

 • Organy publiczne, którym Administrator jest obowiązany udostępnić dane na wezwanie
 • Biuro rachunkowe
 • Dostawca oprogramowania
 • Dostawcy płatności
 • Podmioty, które dokonują realizacji zamówień
 • Firma zajmująca się dostawą przesyłek

Dotychczasowi i potencjalni pracownicy

Jeżeli jesteś pracownikiem AUTO-TECHNIKA TOMASZ MROCZKO, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawartej pomiędzy nami umowy oraz przestrzegania przepisów wynikających z ustaw tj. prawo pracy, prawo podatkowe lub inne przepisy. Dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi okresami wynikającymi z przepisów prawa.

 Jeżeli będziesz zainteresowany pracą w naszej firmie, będziemy korzystać z Twoich danych w celu określenia czy Twoje umiejętności są odpowiedzialne do stanowiska, na które aplikujesz oraz do kontaktu z Tobą 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcecie wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości lub skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt:

Telefon:  +48 602 120 950

e-mail: mroczko24@gmail.com